Centar mladih

Tijekom mjeseca listopada 2013. godine Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić preuzela je skrb i organizaciju rada novouređenoga prostora Centra mladih. Centar mladih je renovirani prostor u Starčevićevoj ulici u Slavonskome Brodu, a sastoji se od velike dvorane u prizemlju, male dvorane  i uredskih prostorija na katu te caffe bara.  Centar mladih posjeduje pravilnik o korištenju prostora, a  za sada ga koriste slijedeće udruge; Academico, Dječje kazalište Ivana Brlić-Mažuranić, Satiričko kazalište mladih, Kino klub Paluba 7, Građanska udruga Kameleon i Mreža, Europski dom Slavonski Brod, Foto klub Kadar i Umjetničko glazbena udruga Slavonski Brod.

Budući da je sudjelovanje u kulturi jedno od temeljnih ljudskih prava, Grad je uspostavio Centar mladih u prostorijama namijenjenim kulturnim udrugama za rad s mladima kako bi se održavale probe, radionice, koncerti i izložbe.

Centar mladih je u početku zamišljen kao pokušaj javno-civilnog partnerstva ali koncept sudioničkog upravljanja nije u potpunosti zaživio. Ovim projektom nastojat će se ojačati kapaciteti svih dionika u sudioničkom upravljanju kako bi udruge za mlade postale nositelji kulturnih sadržaja u Slavonskom Brodu.

Ovim projektom u djelovanje Centra mladih nastoje se privući i druge udruge. Građani se nastoje uključiti u sve procese upravljanja centrom, a jedan od načina će biti nova web stranica KUL centra.