O PROJEKTU
14/01/2019
KKD IBM (15 articles)
Podijeli

O PROJEKTU

Projekt „Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ provodi se u okviru instrumenta Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi, broj poziva:UP.04.2.1.04 u kojem Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Štrigina 1a, 10 000 Zagreb u funkciji posredničkog tijela druge razine. Ovaj instrument provodi se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ – prioritetne osi 4, specifičnog cilja 11 ili 1.: Razvijanje kapaciteta organizacija društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Provedbom projekta „Kulturni centar mladih“ – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ unaprijediti će se postojeći koncept upravljanja Centrom mladih u Slavonskom Brodu kroz implementaciju modernog modela sudioničkog upravljanja koji je rezultat rada javnog, obrazovnog, civilnog i privatnog sektora te gađana urbanog područja grada Slavonskog Broda kao i ojačanih kapaciteta svih dionika.

 

Nositelj projekta „KUL centar“ je Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“, a partneri na projektu su: Grad Slavonski Brod kao jedinica lokalne samouprave, Kazališno-koncerta dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“ kao ustanova u kulturi i udruge iz kulture koje koriste infrastrukturu Centra mladih te su prepoznate od mlade i stručne publike – Kino Klub Paluba 7, Udruga Kameleon i Mreža i Fotoklub Kadar SB. Potporu  u pripremi i provedbi projekta pruža Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda. Ovaj novi gradski projekt vrijednosti 2.497.628,64 kn sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a Europska unija sufinancirala je 85% vrijednosti projekta u iznosu 2.122.984,34 kn dok je iz proračuna Republike Hrvatske izdvojeno 15% vrijednosti, odnosno 374.644,30 kn.

 

Cilj programa je zajednička priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa korisnika novooformljenog Kulturnog centra mladih u Slavonskom Brodu promovirati koncept sudioničkog upravljanja uz uključenost lokalne zajednice te javno – privatnog partnerstva u kulturi.

Facebook komentari
#wpdevar_comment_2 span,#wpdevar_comment_2 iframe{width:100% !important;}
KKD IBM

KKD IBM