Projekt

 

 

 

Projekt:

Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)

 

Projekt „Kulturni centar mladih – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ provodi se u okviru instrumenta Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi, broj poziva:UP.04.2.1.04 u kojem Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Štrigina 1a, 10 000 Zagreb u funkciji posredničkog tijela druge razine. Ovaj instrument provodi se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ – prioritetne osi 4, specifičnog cilja 11 ili 1.: Razvijanje kapaciteta organizacija društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Provedbom projekta „Kulturni centar mladih“ – Razvoj javno – civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ unaprijediti će se postojeći koncept upravljanja Centrom mladih u Slavonskom Brodu kroz implementaciju modernog modela sudioničkog upravljanja koji je rezultat rada javnog, obrazovnog, civilnog i privatnog sektora te gađana urbanog područja grada Slavonskog Broda kao i ojačanih kapaciteta svih dionika.

Nositelj projekta „KUL centar“ je Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“, a partneri na projektu su: Grad Slavonski Brod kao jedinica lokalne samouprave, Kazališno-koncerta dvorana „Ivana Brlić-Mažuranić“ kao ustanova u kulturi i udruge iz kulture koje koriste infrastrukturu Centra mladih te su prepoznate od mlade i stručne publike – Kino Klub Paluba 7, Udruga Kameleon i Mreža i Fotoklub Kadar SB. Potporu  u pripremi i provedbi projekta pruža Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda. Ovaj novi gradski projekt vrijednosti 2.497.628,64 kn sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a Europska unija sufinancirala je 85% vrijednosti projekta u iznosu 2.122.984,34 kn dok je iz proračuna Republike Hrvatske izdvojeno 15% vrijednosti, odnosno 374.644,30 kn.

Cilj programa je zajednička priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa korisnika novo oformljenog Kulturnog centra mladih u Slavonskom Brodu promovirati koncept sudioničkog upravljanja uz uključenost lokalne zajednice te javno – privatnog partnerstva u kulturi. Projekt bi trebao rezultirati većom uključenošću  građana, a posebno mladih u donošenju odluka, pripremu i provedbu kulturnih i edukativnih radionica.

 

Korisnik projekta:
Kazališna družina Ivana Brlić Mažuranić

Partneri u provedbi:
Grad Slavonski Brod
Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić
Kino Klub Paluba 7
Udruga Kameleon i Mreža
Fotoklub Kadar SB

Vrijednost projekta: 2.497.628,64 kn

Iznos koji sufinancira EU: 2.122.984,34 kn

Iznos potpore iz proračuna RH: 374.644,30 kn

 

Razdoblje provedbe projekta:

od 29. listopada 2018. do 29. listopada 2020.

 

Za više informacija o EU fondovima  posjetite web stranice:

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda